Významná kniha o německé historii Jindřichohradecka

Richard Hanslovsky: Obce na jihočeské jazykové hranici se zvláštním přihlédnutím k obci Wenkerschlag (Německá Radouň) Ještě 90 ks za dotovanou cenu 500 Kč. PRO INFO O KNIZE A JAK JI ZÍSKAT PIŠTE: wenkerschlag@seznam.cz Tato kniha představuje významný příspěvek k opomíjené historii Jindřichova Hradce a jeho okolí, ke staleté historii soužití místních Čechů a Němců, kterou …

Významná kniha o německé historii Jindřichohradecka Pokračovat ve čtení »

Bedřich Budil

Bedřich Budil (3. 10. 1943, Praha – 20. 12. 2021, Jindřichův Hradec) Bedřicha jsem celý život obdivoval a jsem rád, že mohl být mým vzácným přítelem a učitelem. Byl fenomenálním malířem a skvělým společníkem. Byl osobností, na kterou se nedá zapomenout. Publikuji nově starý text z roku 2008, který se budu snažit aktualizovat různými vsuvkami. …

Bedřich Budil Pokračovat ve čtení »

Jindřichohradecká úzkokolejka

Jindřichohradecká úzkokolejka. Někdy dnes nedokážeme udržovat a provozovat ani to dodnes funkční a obdivované, co bylo vybudováno za rakouské monarchie. Článek při otevření místní dráhy: Neuhaus.(Otevření místní dráhy.) Místní dráha Neuhaus–Wobratain byla předána do veřejného provozu 25. prosince [1906]. Jsou zprovozněny následující stanice: Jindřichův Hradec (Neuhaus) (společná stanice s rakouskými státními dráhami), Lovětín (Lowietin), Nová Včelnice (Neu …

Jindřichohradecká úzkokolejka Pokračovat ve čtení »

O názvech jindřichohradeckých ulic

Autor: Pavel Koblasa Stejně jako jiná česká města i Jindřichův Hradec potkalo v jeho dlouhé a bohaté minulosti několikeré přejmenování ulic, nejbouřlivější a nejnestabilnější bylo v tomto směru beze sporu 20. století, kdy byly praktické názvy městských komunikací často z ideologických důvodů odstraňovány. V abecedním pořádku si přiblížíme pro základní orientaci přehled pojmenování důležitých ulic …

O názvech jindřichohradeckých ulic Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru