Jindřichohradecká úzkokolejka

Jindřichohradecká úzkokolejka. Někdy dnes nedokážeme udržovat a provozovat ani to dodnes funkční a obdivované, co bylo vybudováno za rakouské monarchie. Článek při otevření místní dráhy:

Neuhaus.
(Otevření místní dráhy.)

Místní dráha Neuhaus–Wobratain byla předána do veřejného provozu 25. prosince [1906]. Jsou zprovozněny následující stanice:

Jindřichův Hradec (Neuhaus) (společná stanice s rakouskými státními dráhami), Lovětín (Lowietin), Nová Včelnice (Neu Ötting v Čechách), Kamenice nad Lipou (Kamenitz an der Linde), Včelnička (Bienenthal), Černovice u Tábora (Czernowitz bei Tabor) a Obrataň (Wobratain) (společná stanice s rakouskými státními dráhami) pro celkovou dopravu (s výjimkou nebezpečného zboží), dále zastávky a nakládková místa: Bohdalín (Bohdalin), Chválkov (Chwalkow) a Střítež (Trschitesch) – Křeč (Krschetsch) pro osobní a omezenou zavazadlovou dopravu a také pro dopravu v plných vagonových vytíženích. Nakonec jsou zde osobní zastávky: Horní Skrýchov (Ober-Grieschau), Wenkerschlag a Žďár (Zdar bei Kamenitz an der Linde) pro osobní a omezenou zavazadlovou dopravu při otevření. Jízdenky pro osoby nastupující na zastávkách jsou s výjimkou zastávky Chválkov (Chwalkow) vydávány průvodcovským personálem ve vlaku. Odbavení zavazadel se provádí ze všech zastávek a také ze stanice Lovětín (Lowietin) na způsob dodatečné platby. Tato lokální dráha je úzkorozchodná (76 cm šířka kolejí), má délku 44 kilometrů a je v provozu státní správy.

Zdroj: Richard Hanslovsky: Obce na jihočeské jazykové hranici se zvláštním přihlédnutím k obci Wenkerschlag (Německá Radouň). Vlastním nákladem Štěpán Ašer a Václav Urban. V Jindřichově Hradci 2023. 288 s. A4
PRO INFO O KNIZE A JAK JI ZÍSKAT PIŠTE: wenkerschlag@seznam.cz

Přejít nahoru