Významná kniha o německé historii Jindřichohradecka

Richard Hanslovsky: Obce na jihočeské jazykové hranici se zvláštním přihlédnutím k obci Wenkerschlag (Německá Radouň)

Ještě 90 ks za dotovanou cenu 500 Kč.

PRO INFO O KNIZE A JAK JI ZÍSKAT PIŠTE: wenkerschlag@seznam.cz

Tato kniha představuje významný příspěvek k opomíjené historii Jindřichova Hradce a jeho okolí, ke staleté historii soužití místních Čechů a Němců, kterou spolufinancovalo i Město Jindřichův Hradec.

ANOTACE:

Mezi místní části Jindřichova Hradce dnes patří sedm původně německých obcí a tato kniha přináší historii té největší z nich – Wenkerschlagu, česky nazývané Německá Radouň. K dalším patří Kleinradeinles (Radouňka), Diebling (Děbolín), Motten (Matná), Buchen (Buk), Obermühl (Horní Žďár) a Ottenschlag (Otín).

Autorem je německý rodák Richard Hanslovsky. Někdejší vážený občan bavorského Ulmu, který byl za své zásluhy vyznamenán spolkovým prezidentem i papežem Janem Pavlem II. Autor čerpá z vlastních vzpomínek i z rozsáhlé archivní práce a vyprávění pamětníků.

Kniha je informačně a fakticky nesmírně bohatá, ale zároveň je velice osobní výpovědí. Prolínají se tu autorovy vzpomínky z dětství a dospívání s pohledem zralého muže se silným a přesvědčivým křesťanským postojem. Je to pohled s humorným nadhledem i s hlubokým porozuměním životu v tomto místě a čase. Při čtení se setkáváme s lidmi, s jejich charaktery a osudy, poznáváme způsob života, zvyky, hospodaření a řemesla. Kniha je plná detailů, které vracejí život místům i příběhům. Léčivé prameny, místa setkávání, stará koupaliště, oblíbené lesy, písně, místní německé nářečí – všechno znovu ožívá díky jeho vyprávění. Autor svou knihou splnil to, co si předsevzal, vrátil obci její historii.

Vzácné knihy tohoto typu, které se opírají o detailní znalost prostředí a podepřené osobními vzpomínkami autora a dalších pamětníků, jsou pro zájemce o historii to nejcennější, co jim mohou psané prameny nabídnout.

TIRÁŽ:

Richard Hanslovsky: Obce na jihočeské jazykové hranici se zvláštním přihlédnutím k obci Wenkerschlag (Německá Radouň). 288 stran formátu A4. Vlastním nákladem Štěpán Ašer a Václav Urban. V Jindřichově Hradci 2023. Překlad, poznámky, obálka a sazba Václav Urban. Na obálce je mapa Jana Kryštofa Müllera z roku 1720. Vydání první, náklad 262 ks. Ukázka PDF

Odkaz na digitalizované zdroje ke knize.

Přejít nahoru