O názvech jindřichohradeckých ulic

Autor: Pavel Koblasa

Stejně jako jiná česká města i Jindřichův Hradec potkalo v jeho dlouhé a bohaté minulosti několikeré přejmenování ulic, nejbouřlivější a nejnestabilnější bylo v tomto směru beze sporu 20. století, kdy byly praktické názvy městských komunikací často z ideologických důvodů odstraňovány.

V abecedním pořádku si přiblížíme pro základní orientaci přehled pojmenování důležitých ulic a náměstí v Jindřichově Hradci, konkrétně v historických částech města. V současnosti se v celém městě nachází 88 pojmenovaných ulic a prostranství, úhrnem devět doložených názvů zaniklo. Patřily k nim například ulice Birdovní, Farní, Karafiátová, Židovská, náměstí Františkánské nebo Pivovarské.

Balbínovo náměstí: dříve Seminářské
Bratrská: Prokopova, Klein Seitl, Bratrská
Dobrovského: dříve Zámecká
Dobrovského náměstí: původně Zámecké
Jáchymova: stále stejný název
Jakubská: dříve Svatojakubská
Janderova: Na příkopech, Na sadech, Janderova
Jarošovská: Jihlavská, Jarošovská, Rašínova, Zdeňka Nejedlého, Jarošovská
Klášterská: Hluboká cesta, k Bosákům, Klášterská, Pražská, Riegrova, Horsta Wessela, Edvarda Beneše, Československé armády, Klášterská
Kmentová: Purpurová, Kmentová
Komenského: Seminářská, Školská, Komenského
Kostelní: stále stejný název
Liliová: Pforten Gasse, Liliová
Mlýnská: Devítská, Mlýnská
Na hradbách: Lazaretská, Na hradbách
Na příkopech: stále stejné pojmenování
Nábřeží: Wascher Gasse, Pod sv. Janem, Nábřeží
Nádražní: Nová příjezdní silnice, K nádraží, Naxerova, Klementa Gottwalda, Nádražní
Náměstí Míru: Náměstí, Velké, Wilsonova, Hlavní, Adolfa Hitlera, Stalinovo, Míru
Náměstí T. G. Masaryka: Novoměstské, Masarykovo, Osvobození, T. G. Masaryka
Nežárecká: Nežárská, Třeboňská, Linecká, Nežárecká, Sokolovská, Nežárecká
Nová Hradební: Červené stavení, Nové stavení, Mezi novým stavením, Nová Hradební
Panská: Kovářská, Pražská, Panská, Palackého, Panská, Palackého, Panská
Pod hradem: původně Koželužská
Pod vrchy: Pasecká, Pod vrchy
Pražská: Mostecká, Pražská, Naxerova, kapitána Jaroše, Pražská
Růžová: Hluboká cesta, sviňská, Růžová, Karla Merta, Švermova, Růžová
Rybniční: Rybnická, Vídeňská, Zámečnická, Havlíčkova, Rybniční
Smetanova: původně Pivovarská
Stará cesta: Stará příjezdní silnice, Štefánikova, Fučíkova, Stará cesta
Svatojánská: Klášterská, Malá Svatojanská, Svatojánská
Školní: Špitální, Školská, Školní
Štítného: Klášterní, Velká Svatojanská, Štítného
Václavská: Vídeňská, Svatováclavská, Václavská, Rudé armády, Václavská
Vídeňská: Znojemská, Vídeňská, Malomocná, Jungmannova, Vídeňská
Zakostelské náměstí: Hrneční trh, Hrnečný rynek, Školní náměstí, kozí plácek, Za kostelem, Zakostelské

Tolik tedy k historii názvů ulic a náměstí v Jindřichově Hradci. Pro vznik tohoto stručného a nedatovaného přehledu posloužily jednak staré katastrální mapy J. Hradce z let 1828, 1911, 1946, 1953 a 1986 uložené v kartografickém archivu při ministerstvu financí, dále zápisy ze zasedání městského výboru uložené ve Státním okresním archivu v J. Hradci, starší adresáře, časopis Ohlas od Nežárky.

Legenda: Tučným písmem je zvýrazněny současné názvy, tučnou barevnou kurzivou názvy původní.

Přejít nahoru